نوامبر 5, 2018
کوک گیتار

نرم افزار مترونوم ونحوه ی استفاده از آن

  چرا از مترونوم استفاده می کنیم؟ یک لحظه تصور کنید که اگر سخنرانی ما با فواصل زمانی طولانی در میان هر کلمه صحبت شود چه […]