می 12, 2018
اموزش نت خوانی گیتار الکتریک

تبلچر گیتار

علائم رایج در تبلچر گیتار:   در این بخش سعی داریم نکاتی مهم  در خصوص تبلچر گیتار یا به اصطلاح عامیانه آموزش نت خوانی گیتار الکتریک به شما […]
می 13, 2018
اموزش نت خوانی گیتار

آموزش نت خوانی گیتار:(ریتم خوانی)

در ابتدا و قبل از عنوان کردن اکوردهای گیتار و موضوع پاورکورد ها یکی از مهمترین مطالبی که می توانم در قسمت اموزش نت خوانی گیتار […]