سپتامبر 23, 2018
کتاب اموزش گیتار

Heavy metal Lead guitar

در این کتاب اموزش گیتار ، با نام Heavy metal Lead guitar شما هنرجوی گرامی با تکنیک های گیتار الکتریک اشنا می شوید. همچنین تکنیک ها […]
اکتبر 21, 2018
اموزش گیتار برقی

اموزش گیتار برقی

                                              ریتم گیتار 1 […]