فوریه 16, 2019

آموزش گیتار از صفر

فوریه 2, 2019
کوک گیتار

آموزش کوک گیتار با استفاده از تیونر:

یکی از مهمترین چیز هایی که در مبحث اموزش گیتار الکتریک مطرح است و یک هنرجو باید به ان توجه کند کوک گیتار است و هیچگاه […]