فوریه 23, 2019

تمرینات وارم آپ برای گیتار

در مبحث آموزش گیتار الکتریک گرم کردن انگشتان بسیار حائز اهمیت است که این اهمیت همیشه در نوازندگی برای سطوح مختلف یکسان است به این مفهوم […]
فوریه 16, 2019
اجزای گیتار الکتریک

اجزای گیتار الکتریک

در این بخش قصد دارم تا در مورد اجزای گیتار الکتریک صحبت کنم چراکه مهم است که هر هنرجویی دراموزش گیتار الکتریک این موضوع را بداند […]
فوریه 16, 2019
اموزش گیتار از صفر

آموزش گیتار از صفر

معمولا در زمینه اموزش گیتار الکتریک مشکلی که پیش میاید این است که هنرجو نمیداند از کجا شروع کند و در این شرایط عده ای هستند […]
فوریه 2, 2019
کوک گیتار

آموزش کوک گیتار با استفاده از تیونر:

یکی از مهمترین چیز هایی که در مبحث اموزش گیتار الکتریک مطرح است و یک هنرجو باید به ان توجه کند کوک گیتار است و هیچگاه […]